Kategorizacija kuća za odmor

Svaki početak u novom poslu je težak, pa tako i početak iznajmljivanja kuće za odmor. Puno je toga što se treba obaviti, zahtjeva koji se trebaju predati i šaltera koje treba obići! Trebate se uputiti u sve buduće obveze koje donosi uloga iznajmljivača kako biste na vrijeme i ispravno mogli izvršavati sve svoje obveze. Mnogi budući privatni iznajmljivači se iznenade kada vide koliko zapravo obveza donosi posao iznajmljivanja. U ovom članku se nećemo baviti apsolutno svim obvezama iznajmljivača već samo prvim korakom. Prvi korak je ujedno i nezaobilazan, a to je naravno ishoditi Rješenje o odobrenju za pružanje ugostiteljskih usluga u domaćinstvu. Svima je ishođenje ovog rješenja poznatije kao kategorizacija kuće za odmor. Ovo rješenje izdaje Ured državne uprave županije, a koji je nadležan prema mjestu u kojemu se nalazi vaša kuća za odmor.

vila

Da biste kategorizirali kuću za odmor tj. ishodili Rješenje o pružanje ugostiteljskih usluga u domaćinstvu morate:

  • Ispuniti zahtjev za izdavanje Rješenja o odobrenju za pružanje ugostiteljskih usluga u domaćinstvu kojeg možete naći i na web stranicama Ureda državne uprave kojoj pripada kuća za odmor
  • Ispunjenom zahtjevu morate priložiti potrebnu dokumentaciju i to niže navedenu:
  • dokaz o državljanstvu (osobna iskaznica, putovnica)
  • dokaz o vlasništvu objekta (kuće za odmor)
  • dokaz o uporabljivosti objekta - dokaz da građevina-objekt u kojem će se pružati ugostiteljske usluge u domaćinstvu ispunjava uvjete sukladno posebnim propisima kojima se uređuje gradnja. U pravilu za nove objekte Uporabna dozvola.
  • dokaz o uplaćenoj upravnoj pristojbi
  • dokaz o uplaćenoj naknadi za trošak očevida (izlaska na teren kako bi se utvrdila kategorija smještaja)

Popunjen Zahtjev i tražene dokumente trebate dostaviti (osobno ili preporučenom poštom) centralnoj pisarnici Ureda državne uprave u vašoj županiji. Dalje čekate da vas kontaktiraju iz ureda za termin izlaska na kuću za odmor. Savjetujemo vam da obavezno nakon 10-15 dana od predaje zahtjeva kontaktirate nadležni ured da provjerite da li su svi papiri uredno dostavljeni i kad možete očekivati izlazak službenika na teren.

vila

Završite i opremite kuću za odmor prije podnošenja zahtjeva

Kuće za odmor koje se žele iznajmljivati moraju ispunjavati uvjete za određenu kategoriju, odnosno moraju biti uređene i opremljene sukladno Prilozima Pravilnika o razvrstavanju i kategorizaciji objekata u kojima se pružaju ugostiteljske usluge u domaćinstvu. Pravilnik o kategorizaciji kuća za odmor možete pronaći ovdje.

Što se tiče kuća za odmor površina zatvorenog prostora bez terase, balkona ili lođe te broj spavaćih soba u odnosu na broj kupaonica su početni standard za određivanje kategorije kuće za odmor, ali nadamo se da ste sve to već predvidjeli u projektiranju i gradnji samog objekta, jer je za ispravke i korekcije u tom pogledu kasno. Uvjete sukladno Pravilniku o kategorizaciji možete pronaći ovdje. Na temelju propisanih uvjeta lako ćete se uputiti što je potrebno sve imati na objektu kako bi vaša kuća za odmor imala 5 zvjezdica. Naš savjet je da nikad na silu ne pokušavate ući u veći rang kategorizacije. Dakle, bolje je da imate potpuno opremljenu i super vilu sa 4 zvjezdice, nego vilu sa 5 zvjezdica u kojoj puno toga nedostaje za ugodno iskustvo gostiju u vašem objektu. Osim toga većina agencija i web platformi za oglašavanje smještaja sami rangiraju vaš objekt po kategorijama.

Konzultirajte se u procesu gradnje i opremanja objekta

Kako biste spriječili određene probleme kod ishođenja kategorizacije uredi državne uprave nude i  savjetodavni očevid. Ako tijekom izgradnje, uređivanja i opremanja objekta ili tijekom izrade projekta imate nedoumice ovo je idealno rješenje vaših problema. Možete podnijeti Zahtjev za savjetodavni (konzultativni) očevid te se savjetovati o vrsti objekta, rasporedu prostorija, elemenata važnih za dobivanje određene kategorije, rasporedu namještaja i sl. Na ovaj način ćete izbjeći neugodna iznenađenja na očevidu kada vam kažu da vam nešto u objektu fali te da zbog toga ne možete dobiti 5 zvjezdica. Osim toga vjerojatno najbolja opcija je da u samom procesu projektiranja, gradnje i opremanja objekta u sve to uključite i konzultanta u vidu turističke agencije, poput Home Rent-a, koji će vam svojim iskustvom i savjetima uvelike olakšati sve pitanja koja će vam se pojaviti u vidu kakvu vilu graditi i kako je najbolje opremiti i prilagoditi za iznajmljivanje i u konačnici za ishođenje kategorizacije ili jednostavno ishođenje kategorizacije prepustite agenciji. 

vila

Koliko ću zvjezdica dobiti?

Koliko će zvjezdica dobiti vaša kuća za odmor utvrdit će povjerenstvo Upravnog odjela očevidom, vodeći se već ranije spomenutim Pravilnikom o kategorizaciji objekata. Zaposlenici ureda će vas nazvati na kontakt telefon sa zahtjeva te sa vama dogovoriti termin izlaska na objekt. Vrijeme čekanja na termin izlaska zapravo najviše ovisi o dobu godine. Najveća gužva za kategorizaciju objekata je u predsezoni kada svi finaliziraju radove i kreću u prvu sezonu! U ostatku godine nije toliko dugo vrijeme čekanja na očevid. Zato je najbolje da zahtjev predate kada je objekt u potpunosti uređen i spreman za prijem gostiju, odnosno spreman za očevid.

Očevid – spremite vilu kao da vam dolaze prvi gosti!

Najjednostavnije rečeno, na dan očevida vaša kuća za odmor treba izgledati kao da vam gosti dolaze taj dan! Sve mora biti namješteno, pripremljeno i posloženo na mjesto. Objekt mora biti čist i uredan, uređaji ispravni, a namještaj i oprema bez oštećenja. U objektu se za vrijeme očevida ne smiju odvijati nikakvi radovi ni boraviti nikakvi majstori. Vrši se i provjera sigurnosnih elemenata kao npr. ograde na stubištu, balkonu, terasi, oštri i stakleni nezaštićeni bridovi i sl. Sastavlja se zapisnik kojeg potpisuju članovi povjerenstva i iznajmljivač. Ako se očevidom utvrdi da kuća za odmor ne ispunjava u potpunosti uvjete za određenu kategoriju, iznajmljivaču će se dati rok u kojemu je dužan ispraviti nedostatke i o tome obavijestiti voditelja postupka, koji će organizirati ponovljeni očevid.

Kada primite Rješenje vaš objekt je službeno kategoriziran kao kuća za odmor s određenim brojem zvjezdica. Tada, posao tek kreće!

vila

Nakon što ste kategorizirali vašu kuću za odmor imate obaviti još tri jako bitne stvari. 

Prvo -  morate istaknuti ploču/tablu kategorizacije na prikladno i vidljivo mjesto na vašem objektu, najbolje ulaz u sam objekt. Službena ploča/tabla se naručuje isključivo kod ovlaštenih proizvođača, a to su oni koji imaju suglasnost Ministarstva turizma. Popis službenih proizvođača na vašem području možete dobiti od lokalne turističke zajednice.

Drugo – morate sa Rješenjem otići u nadležnu turističku zajednicu gdje morate zatražiti i dobiti podatke (korisničko ime, lozinku i Tan listu) za sustav e-visitor preko kojeg ćete prijavljivati boravak gostiju u vašem objektu. U turističkoj zajednici možete dobiti i sve ostale informacije o bitnim stvarima koje morate imati u kući za odmor, a jednostavno možete i pročitati naš članak koje su Obveze vlasnika kod iznajmljivanja kuće za odmor.

Treće – obavezno provjerite u nadležnoj poreznoj upravi (Prema prebivalištu vlasnika, a ne prema lokaciji objekta) da li su zaprimili Rješenje o kategorizaciji od nadležnog ureda državne uprave koji ga treba poslati po službenoj dužnosti, ali nekad se zna dogoditi da ga sam vlasnik mora odnijeti i evidentirati u poreznu upravu radi plaćanja svih svojih obveza kao iznajmljivača.