Uvjeti i odredbe

Uvjeti i odredbe

1. Uvod

Heros plus d.o.o. nije vlasnik smještajnih jedinica koje iznajmljuje već ovlaštena turistička agencija koja uslugu smještaja s vama ugovara u ime i za račun vlasnika, na temelju zaključenog ugovora sa vlasnikom smještajnog objekta.

Heros plus d.o.o. djeluje isključivo kao posrednik između vas i vlasnika smještajnog objekta.

Ako se gost odluči kupiti dodatne usluge ili proizvode isto će biti predmet sporazuma između gosta i vlasnika, odnosno gosta i treće strane, a nikako predmet ovih uvjeta rezerviranja smještajnog objekta.

Prije rezervacije smještajnog objekta gost je dužan upoznati se sa svim uvjetima i posebnostima svakog smještajnog objekta i lokacije.                   

Svi ovdje navedeni uvjeti primjenjuju se jednako na sve rezervacije i sve osobe, odnosno primjenjuju se jednako na nositelje rezervacije, ostale goste, agencije, osoblje gostiju, prijatelje i posjetitelje.

2. Rezervacija

Rezervacija je valjana od trenutka kad dobijete potvrdu o rezervaciji. Da bi rezervacija bila valjana potrebno je da nositelj rezervacije ima minimalno 18.g. i da je isti uplatio depozit u visini 30% iznosa rezervacije.

Kod rezervacija na upit svakom gostu će se poslati uputa o plaćanju putem bankovne transakcije i sve informacije o rezervaciji i posebnim uvjetima smještajne jedinice. Gost je dužan uplatu izvršiti u roku 24h od zaprimljene upute u kojem periodu će se blokirati traženi datumi, a gost je dužan dostaviti potvrdu o uplati. Nakon što gost dostavi potvrdu o uplati i novac bude vidljiv na računu (IBAN-u) smatra se da je rezervacija potvrđena. Ako gost ne izvrši uplatu u roku od 24h od dostavljene upute za plaćanje, smatra se da rezervacija nije potvrđena, odnosno da je ista otkazana, te će Heros plus d.o.o. otvoriti tražene datume za daljnje rezervacije bez bilo kakve obveze prema gostu i bilo kakve obveze naknade nastale štete zbog propuštene rezervacije.

Kod instant rezervacija ista se smatra potvrđenom kad gost primi obavijest o potvrdi rezervacije.

3. Cijena i plaćanje

Osim ukoliko nije drugačije naznačeno sve su cijene navedene u eurima po noćenju. Cijene u sebi imaju uključene sve poreze i boravišnu pristojbu. U cijenu smještaja su uključeni i svi troškovi komunalnih usluga (voda, struja, Internet, odvoz otpada i sl.), završnog čišćenja, posteljina, ručnici, održavanje bazena, eksterijera, smještajne jedinice, prijava boravka.

Plaćanje se vrši putem bankovnog transfera ili kreditne kartice. Plaćanje se vrši u dvije rate. Prva rata akontacije za smještaj u iznosu od 30% kao potvrda rezervacije i druga rata od 70% i to do 14 dana prije dolaska. Neki od vlasnika mogu tražiti drugačije načine naplate o čemu će gost biti obavješten prije rezervacije.

Za rezervacije koje su izvršene unutar 14 dana prije dolaska gost je dužan odmah platiti cjelokupni iznos 100% rezervacije.

Gost se obvezuje izvršiti plaćanje po ovim uvjetima ili posebnim uvjetima određenim na web stranici. Ako se ne pridržava datuma plaćanja Heros plus d.o.o. ima pravo raskinuti ugovor i otkazati rezervaciju bez povrata do tada uplaćenog iznosa.

4. Otkazivanje / izmjene 

Gostu će se naplatiti 30% iznosa rezervacije u slučaju otkazivanja nakon rezervacije i dodatnih 70% u slučaju otkazivanja unutar 14 dana do dolaska gosta. U slučaju da se gost ne pojavi naplatiti će se 100% iznosa rezervacije. Neki od vlasnika mogu tražiti drugačije police otkazivanja o čemu će gost biti obavješten prilikom rezervacije.

Nakon potvrđene rezervacije gost može poslati zahtjev za izmjenu rezervacije koja ne obvezuje Heros plus d.o.o.. Heros plus d.o.o. će ovisno o zahtjevu i mogućnostima obavijestiti gosta da li je izmjena rezervacije moguća. Bez obzira na nemogućnost udovoljavanja zahtjevu za izmjenu uvijek se primjenjuju gore navedeni uvjeti otkazivanja. Gost ne može besplatno otkazati ako se ne udovolji njegovom zahtjevu.                              

5. Dolazak / odlazak - Check in / Check out

Svi dolasci su određeni nakon 16h u smještajni objekt, a odlasci su do 10h. Raniji dolasci i kasniji odlasci su mogući samo ako vlasnik iste posebno odobri. Ako se gost ne pridržava vremena odlaska Heros plus d.o.o. zadržava pravo naplate sigurnosnog depozita i dodatnog noćenja po posebnim cijenama.

U slučaju da se gost ne pojavi na predviđeni datum dolaska smještajni objekt će se čuvati 24h, a u slučaju da prođe 24h bez obavijesti gosta o novom terminu dolaska, Heros plus d.o.o. zadržava pravo ponovno otvoriti objekt za rezervacije, bez prava na povrat iznosa rezervacije prethodnom gostu koji se nije pojavio na check in-u.

6. Prijava gosta

Gosti su dužni prilikom dolaska predati valjane putne isprave (osobna iskaznica ili putovnica) na uvid domaćinu smještaja radi registracije gostiju u sustav e- visitor. Gostu koji odbije dati na uvid valjanu putnu ispravu može mu se uskratiti pristup smještajnom objektu.

7. Smještajna jedinica

Heros plus d.o.o. se trudi da opisi, fotografije i lokacija smještajnih jedinica budu što precizniji, ali moguća su manja odstupanja. Smještajni objekti ne trebaju sadržavati iste sadržaje i usluge. Smještajni objekti služe isključivo za odmor.

Broj osoba u smještajnoj jedinici ne može biti veći od dozvoljenog, oglašenog, odnosno propisanog, uključujući i djecu sve dobi, osim za smještajne jedinice koje nude besplatan smještaj djeci (1 dijete) do 4 godine u posebnim krevetima, a što mora biti posebno naznačeno. Ako u smještajnoj jedinici boravi više osoba od dopuštenog vlasnik i/ili Heros plus d.o.o. imaju pravo zatražiti da višak osoba napusti smještajnu jedinicu, a ako se to odbije vlasnik i/ili Heros plus d.o.o. imaju pravo raskinuti ugovor koji nastupa odmah, bez otkaznog roka, te se svi gosti obvezuju napustiti smještajnu jedinicu u roku od 2 (dva) sata. Povrat novca za neiskorišteno vrijeme najma smještajnog objekta neće biti moguć.

Gosti starosti do 25.g. se smatraju grupom mladih. U pojedinim smještajnim objektima mogu vrijediti drugačija pravila za grupe mladih. Gosti su dužni informirati vlasnika i/ili Heros plus d.o.o. da se radi o grupi mladih.

Zabranjeno je na ili pored smještajnog objekta postaviti šator, kamp kućice i sl. Ako se ova odredba prekrši vlasnik i/ili Heros plus d.o.o. ovlašteni su raskinuti ugovor o najmu koji nastupa odmah, bez otkaznog roka, te se svi gosti obvezuju napustiti smještajnu jedinicu u roku od 2 (dva) sata. Povrat novca za neiskorišteno vrijeme najma smještajnog objekta neće biti moguć.

Pojedini smještajni objekti dozvoljavaju boravak kućnih ljubimaca, ali će mogućnost dolaska i uvjeti boravka biti naznačeni na web stranici. Moguća je dodatna naknada za čišćenje. Kućnim ljubimcima je strogo zabranjen pristup bazenu. U smještajni objekt koji dozvoljava boravak kućnih ljubimaca dozvoljeno je dovesti 1 (jednog) kućnog ljubimca, osim ako vlasnik i/ili Heros plus d.o.o. ne odobri dolazak više kućnih ljubimaca, a što mora biti navedeno u potvrdi rezervacije.

Ako gost u smještajni objekt dovede kućnog ljubimca iako to nije dopušteno ili ako dovede veći broj kućnih ljubimaca od dozvoljenog vlasnik i/ili Heros plus d.o.o. zadržavaju pravo da raskinu ugovor o najmu smještajnog objekta koji nastupa odmah, bez otkaznog roka, te se svi gosti obvezuju napustiti smještajnu jedinicu u roku od 2 (dva) sata. Povrat novca za neiskorišteno vrijeme najma smještajnog objekta neće biti moguć.

U nekim objektima boravak kućnih ljubimaca nije dozvoljen. Međutim, niti vlasnik niti Heros plus d.o.o. ne mogu garantirati da prije u kući nije bilo kućnih ljubimaca. Heros plus d.o.o. ne preuzima odgovornost za alergijske reakcije do kojih može doći u smještajnom objektu.

Prilikom rezervacije novosagrađenih smještajnih objekata postoji mogućnost da sve biljke i/ili trava nisu u potpunosti izrasli.

Gosti su bazen dužni koristiti sa nužnom i povećanom pažnjom, slušajući sve upute vlasnika i/ili Heros plus d.o.o. koje se odnose na korištenje bazena. Gost je odgovoran za korištenje bazena u bilo kojem smislu. Djeca moraju biti pod stalnim nadzorom odraslih u području bazena. Gosti koriste bazen na vlastitu odgovornost. Ako se smještaj rezervira izvan ljetne sezone, postoji mogućnost da se bazen neće moći koristiti. Temperatura bazena gdje nema grijanja/hlađenja bazena ovisi isključivo o atmosferskim prilikama i gost nema pravo prigovora na temperaturu bazena. U smještajnim objektima gdje postoji grijanje bazena očekivana temperatura je 24- 25 stupnjeva, ali nije moguće očekivati da će se navedena temperatura dosegnuti ako postoje duže loše atmosferske prilike ili se radi o periodu izvan ljetne sezone.                   

Ne preporuča se dugotrajno korištenje bazena. Imajte na umu da je korištenje bazena, hidromasažnih bazena/kada, sauna povezano sa određenim zdravstvenim rizicima te da ih koristite na vlastitu odgovornost.ž

U svim smještajnim objektima zabranjeno je pušenje. Za kršenje zabrane pušenja naplatit će se sigurnosni depozit.

Povremeno gosti mogu čuti buku susjeda, gradilišta, prometa i sl. pa se Heros plus d.o.o. i vlasnik ne mogu smatrati odgovornima za neočekivanu buku.

Internet je usluga koja se pruža kao dodatna usluga putem operatera na razne načine te su moguća različita odstupanja u brzini interneta. Heros plus d.o.o. ni vlasnik ne odgovaraju za loš signal, preopterećenost sustava i druge probleme sa pokrivenošću, brzinom i količinom podataka.

Dječja igrališta se moraju koristiti uz nadzor odraslih i gosti ih koriste na vlastitu odgovornost. Korištenje igrališta na neprimjeren način može dovesti do opasnosti za život i zdravlja gosta i/ili uništenje i/ili oštećenje samog igrališta za što će gost morati platiti iznos u visini nastale štete.

Smještajni objekti se nalaze u prirodi, a pojedini od njih u seoskim sredinama gdje postoji povećana opasnost od ubode pčela, osa, komaraca i sl. kao i opasnost od otrovnih i opasnih životinja (npr. zmije) pa se preporuča povećani oprez prilikom šetnje kroz prirodu, u i oko smještajnog objekta. Heros plus d.o.o. i vlasnik ne odgovaraju za eventualne ubode i ugrize životinja.

8. Sigurnosni depozit / naknadna štete

Gost se obvezuje prilikom dolaska vlasniku/domaćinu smještajnog objekta ostaviti sigurnosni polog u gotovini. Visina pologa određena je prilikom rezervacije. Polog služi kao osiguranje vlasniku za počinjene štete na smještajnom objektu. Vlasnik/domaćin ima pravo zadržati iznos pologa i od njega sanirati nastalu štetu. Ako je šteta manja od visine pologa vlasnik/domaćin je dužan vratiti razliku u visini stvarne štete i visini danog pologa. Ako su gost/gosti napravili štetu veću od visine pologa dužni su naknaditi cjelokupnu visinu štete (punu štetu). Ako na smještajnom objektu nije bilo štete vlasnik/domaćin će vratiti iznos sigurnosnog pologa gostu pri odlasku.

Gosti su dužni prijaviti odmah svu nastalu štetu u smještajnoj jedinici.

9. Kućni red / ponašanje gostiju

Gosti su se prilikom svog boravka u smještajnom objektu dužni pridržavati kućnog reda koji se nalazi u objektu. U slučaju kršenja odredbi kućnog reda, opasnosti za imovinu i izlaganjima opasnosti Heros plus d.o.o. i/ili vlasnik imaju pravo raskinuti ugovor o najmu smještajnog objekta koji nastupa odmah, bez otkaznog roka, te se svi gosti obvezuju napustiti smještajnu jedinicu u roku od 2 (dva) sata. Povrat novca za neiskorišteno vrijeme najma smještajnog objekta neće biti moguć.

10. Prigovori i nedostaci

Gost ima pravo po uočavanju nedostataka u čišćenju, održavanju i sl. uputiti prigovor vlasniku/domaćinu smještajnog objekta odmah i ostaviti im primjereni rok za otklanjanje prigovora. Vlasnik smještajne jedinice snosi odgovornost za odstupanje od stanja i opreme smještajnog objekta u odnosu na ono što je objavljeno na web stranici.

11. HEROS Plus kao posrednik

Heros plus d.o.o. je turistička agencija koja pruža usluge posredovanja u sklapanju ugovora o najmu smještajnih objekata sa vlasnicima istih. Vlasnik snosi potpunu odgovornost u odnosu na gosta. Ako Heros plus d.o.o. mora otkazati rezervaciju smještajnog objekta koja je izvan kontrole Heros plus d.o.o. ili koja je uvjetovana od strane vlasnika Heros plus d.o.o. ne odgovara za takvu situaciju, a gostu će se vratiti plaćeni iznos rezervacije bez odgode.

12. Osobni podaci i dokumentacija

Heros plus d.o.o. će sve informacije i dokumentaciju čuvati kao poslovnu tajnu u skladu sa lokalnim odredbama o zaštiti osobnih podataka. Heros plus d.o.o. ne odgovara za postupke vlasnika/domaćina po pitanju zaštite informacija, podataka i dokumenata.

13. Viša sila i/ili izvanredni događaj

Ako je korištenje smještajnog objekta onemogućeno uslijed više sile (požar, poplava, potres, rat, pandemija i sl) i/ili uslijed izvanrednog događaja (puknuće vodovodne ili kanalizacijske cijevi, isključenje električne energije, zatvaranje objekta od strane inspekcije i sl) Heros plus d.o.o. i vlasnik imaju pravo raskinuti ugovor i izvršiti povrat uplaćenih sredstva (osim ako je dio noćenja ostvaren onda se umanjuje razmjerno iskorištenom broju noćenja). Heros plus d.o.o. nije odgovoran za raskid ugovora i djelovanje više sile i/ili izvanrednih događaja.

14. Podnošenje prigovora na naše usluge

Sukladno čl. 6. St.1. točka 3. Zakona o pružanju usluga u turizmu (NN 130/17, 25/19, 98/19, 42/20, 70/21) i čl. 10. st. 3. Zakona o zaštiti potrošača (NN 41/14, 110/15, 14/19) obavještavamo potrošače da prigovor na kvalitetu naših usluga mogu podnijeti u pisanom obliku te će im bez odgađanja pisanim putem biti potvrđen primitak tog prigovora. Prigovor se može podnijeti putem pošte na adresu:

Heros plus d.o.o., Mike Tripala 10, 21000 Split, Hrvatska ili na e-mail adresu: [email protected]

Na podneseni prigovor korisnika usluge bez odgađanja će se pisanim putem potvrdit primitak prigovora.

Odgovor na pisani prigovor potrošača dat ćemo u pisanom obliku najkasnije 15 dana od dana primitka prigovora.

Nadležno tijelo čijem službenom nadzoru podliježe djelatnost turističke agencije Heros plus d.o.o.: Ministarstvo turizma, Samostalni sektor turističke inspekcije, Trg maršala Tita 8/I, 10000 Zagreb.

15. Završne odredbe

Svaka komercijalna uporaba, kao i reprodukcija informacija, podataka, datoteka objavljenih na stranici www.homerent.agency, predstavlja povredu autorskih prava i zakonom je zabranjena.

Opći uvjeti rezervacije su sastavljeni na hrvatskom jeziku te su prevedeni na engleski jezik. U slučaju dvojbe oko tumačenja pojedinih odredbi/izraza u prevedenoj verziji kao mjerodavna se uzima verzija na hrvatskom jeziku.

U slučaju bilo kakvog spora isti će se pokušati riješiti mirnim putem a ako to nije moguće ugovara se mjesna nadležnost Općinskog suda u Splitu i primjena hrvatskog zakonodavstva.