Izjava o privatnosti

Izjava o privatnosti

Korištenjem Internet stranice HOMERENT, odnosno bilo koje usluge koja je navedena u istoj, u cijelosti prihvaćate Uvjete korištenja koji se ovdje nalaze. Ako niste suglasni s uvjetima korištenja ne koristite ove stranice.

Izričito izjavljujem da slanjem upita i korištenjem stranice i/ili usluga HOMERENT dobrovoljno stavljam na raspolaganje potrebne podatke i dozvoljavam da se isti koriste za sve poslove koje sklapate i ugovarate sa HOMERENT kao dio tvrtke Heros plus d.o.o.

1. Prikupljanje i korištenje informacija

Sukladno „Zakonu o zaštiti osobnih podataka“, HOMERENT se obvezuje prikupljati osobne podatke korisnika svojih usluga samo i isključivo uz njihovu dozvolu i u svrhu s kojom je korisnik usluga prethodno upoznat. Kako bismo realizirali tražene usluge i pružili potrebne informacije vezane uz isto, (HOMERENT) će koristiti samo one informacije koje su nužne za pružanje naših usluga. Obvezujemo se da iste nećemo prodati, iznijeti u javnost ili ih dati trećoj stranci na način koji nije naveden u ovoj izjavi. Svaki korisnik ima pravo u bilo kojem trenutku zatražiti brisanje ili ažuriranje svojih podataka, slanjem obavijesti na naš e-mail.

2. Ugovaranje usluga i kupovina

Prilikom ugovaranja neke od usluga koju nudimo, zatražiti ćemo osobne podatke krajnjih korisnika (ime, prezime, kontakt broj, bankovne podatke, itd), odnosno one podatke koji su nam potrebni kako bismo izradili ponudu i ugovorili uslugu. Ti podaci će se isključivo koristiti za realizaciju usluga i biti će dostupni isključivo nama i partnerima koji sudjeluju u realizaciji naših usluga.

U slučaju bilo kakve zloupotrebe ove stranice (upis lažne rezervacije ili sl.) bit će Vam onemogućen pristup našoj stranici.

Ako uočite da HOMERENT ne postupa prema ovim načelima ili imate bilo kakvu drugu primjedbu vezanu uz način poslovanja, obavijestite nas na naš e-mail i mi ćemo upotrijebiti sve ekonomski opravdane napore da istražimo i ispravimo problem što je prije moguće.

HOMERENT web stranica koristi Google Analytics i Google AdWords za potrebe marketinga.

3. Druge web stranice i kolačići

Internet stranica HOMERENT sadrži linkove na druge Internet stranice, te Vas molimo da uzmete u obzir da HOMERENT ne može biti odgovoran za poštivanje privatnosti na istima. Ističemo važnost Izjave o privatnosti koju možete pronaći na svim drugim Internet stranicama te skrećemo pozornost na sadržaj iste. Ova Izjava o privatnosti primjenjuje se isključivo vezano uz informacije prikupljene na našim Internet stranicama.

Što je „kolačić“? – „Kolačić“ je tekstna datoteka koju, kod prve posjete stranice, Vaš Web browser pohranjuje na Vaš hard-disk. Na taj način je omogućeno brže učitavanje već posjećenih stranica. „Kolačić“ ne sadržava nikakve osobne informacije, ali pomaže nama da Vam pružamo posebne usluge dok ste na Webu.

Zašto se koriste „kolačići“? – Jedna od glavnih prednosti „kolačića“ je ušteda vremena i lakša navigacija po stranicama, budući da „kolačić“ daje signal Web browseru da ste se vratili na stranicu koja je prethodno već bila učitana. Statističke informacije o posjećenosti određenih informacija na Webu se kreiraju pomoću „kolačića“, stoga imaju veliku važnost u prepoznavanju želja posjetitelja stranice, te prema tome nam pomažu u zadovoljavanju interesa i želja klijenata za određenim sadržajima na stranici. Ovdje primarnu ulogu ima analitika stranica Google Analytics, koja se isključivo koristi radi prikupljanja nužnih informacija o uspješnosti naših stranica na tržištu.

„Kolačići“ su opcija koju Vam nudi Vaš Web browser. Većina Web browsera je podešena tako da automatski prihvaća „kolačiće“, no ukoliko Vi to želite, možete promijeniti postavke svog browsera tako da odbija kolačiće. IP adrese se koriste u svrhu analiziranja trendova i održavanja web stranice HOMERENT, te iste nisu osobni podaci pomoću kojih se pojedinac može identificirati.

4. Marketinške aktivnosti

U slučaju da se želite prijaviti na primanje Newsletter-a HOMERENT, zatražit ćemo vaše osobne podatke poput imena i e-mail adrese, koje ćemo isključivo koristiti u ove svrhe. U svakom trenutku se možete odjaviti sa spomenute liste klikom na „Unsubscribe“ na dnu pristiglog e-maila ili slanjem zahtjeva na naš e-mail kojim ćete zatražiti da se Vaši podaci uklone sa iste.

5. Sigurnost korištenja Internet stranice

Internet stranica HOMERENT poduzima sve mjere kako bi zaštitili podatke o korisniku. Unošenje povjerljivih podataka je u potpunosti sigurno i isti su zaštićeni. Pristup istima je ograničen i imaju ga samo osobe kojima su isti potrebni kako bi se tražena usluga kvalitetno i u potpunosti pružila.

6. Ograničenje na osobno korištenje

Ove web stranice namijenjene su korisnicima za osobno korištenje. Nije dozvoljeno mijenjati, kopirati, distribuirati, prikazivati, objavljivati ili na bilo koji drugi način prenositi ili prodavati bilo koju informaciju, uslugu ili proizvod koji se objavljuje na ovim stranicama.

7. Vlasništvo

Sadržaji i formati na ovim web stranicama su vlasništvo HOMERENT-a, osim dijela fotografija koje se ne koriste u komercijalne svrhe, a na zahtjev autora ili vlasnika bit će povučene sa stranica (ukoliko ne postignemo drugačiji dogovor).

8. Ograničenje od odgovornosti

Informacije na ovim stranicama smatraju se ispravnima u trenutku unošenja. Svi podaci redovito će se pregledavati, a eventualne greške odmah uklanjati. HOMERENT zadržava pravo promjene podataka na ovim stranicama bez posebnog upozorenja.

9. Zabranjeno ilegalno korištenje

Korištenjem ovih web stranica obvezujete se da ovdje dobivene informacije nećete koristiti u zabranjene ili ilegalne svrhe ili radnje.

10. Promjena ovih uvjeta i drugi uvjeta poslovanja

HOMERENT zadržava pravo promjena ovih uvjeta korištenja web stranica i drugih uvjeta poslovanja. Promjene ne utječu na već izvršene i uplaćene usluge.

11. Kontakt

Ako imate bilo kakva pitanja ili prigovor na sadržaj Izjave o privatnosti ili prigovor na naše postupanje molimo obratite se na:
HEROS PLUS d.o.o., Mike Tripala 10, 21000 Split, Hrvatska
e-mail: [email protected]