Što je održivi turizam

Održivi turizam se odnosi na razvoj i upravljanje turističkim aktivnostima na način koji ima minimalan utjecaj na prirodno okruženje, kulturu i zajednice koje su povezane s turističkim odredištima te tako da pruža dugoročnu korist za sve sudionike u turizmu. Ovaj pristup nastoji očuvati prirodne resurse i kulturno naslijeđe, a istovremeno pružiti ekonomsku dobrobit i poticati ekonomiju.

Održivi turizam također uključuje promicanje lokalne ekonomije, pružanje visokokvalitetnih usluga gostima i poštivanje lokalnih zakona i propisa. To može uključivati korištenje obnovljivih izvora energije, smanjenje emisija stakleničkih plinova, smanjenje otpada i zaštitu prirodnih staništa i vrsta. Home Rent kao turistička agencija u svom poslovanju promiče održivi turizam i savjetuje sve vlasnike kuća za odmor u Hrvatskoj da se pridržavaju načela održivog turizma.

Održivi turizam se temelji na ravnoteži između ekonomskih, društvenih i ekoloških interesa, te nastoji osigurati dugoročnu održivost turizma kao gospodarske djelatnosti. To se može postići kroz suradnju između lokalnih zajednica, turističkih djelatnika, vlasti i drugih zainteresiranih strana.

Hvar, Croatia

Kako postići održivi turizam

Postizanje održivog turizma zahtijeva suradnju i angažman svih sudionika u turističkoj industriji, uključujući turističke agencije, turiste, lokalne zajednice i vlasti. Neki od ključnih načina za postizanje održivog turizma su:

 • Planiranje i upravljanje turizmom na održiv način: Turistička odredišta trebaju razviti dugoročne planove koji uravnotežuju ekonomske, društvene i ekološke interese, te ih primjenjivati u praksi kroz upravljanje turističkim aktivnostima.
 • Edukacija i svijest o održivom turizmu: Turisti i lokalne zajednice trebaju biti educirani o održivom turizmu i njegovom značaju. Turističke agencije trebaju educirati svoje goste o ekološkim i društvenim pitanjima koja utječu na destinaciju te im pružiti smjernice za ponašanje u skladu s načelima održivog turizma.
 • Zaštita prirodnih i kulturnih resursa: Turistička odredišta trebaju provoditi mjere zaštite prirodnih i kulturnih resursa, uključujući zaštitu prirodnih staništa, smanjenje emisija stakleničkih plinova i smanjenje korištenja neobnovljivih izvora energije.
 • Uključivanje lokalne zajednice: Turistička odredišta trebaju aktivno uključiti lokalnu zajednicu u razvoj i upravljanje turizmom te im pružiti koristi od turizma kroz stvaranje radnih mjesta i poticanje lokalne ekonomije.
 • Poticanje održivog transporta: Turistička odredišta trebaju poticati održivi transport kao što su bicikli, javni prijevoz, te smanjiti korištenje osobnih vozila.
 • Odgovorno ponašanje turista: Turisti trebaju biti odgovorni u ponašanju prema okolišu i lokalnoj zajednici, smanjiti svoj utjecaj na prirodu i kulturu, i poštivati lokalne običaje i prakse.

Sve ove mjere trebaju biti integrirane u cjeloviti pristup održivom turizmu kako bi se osigurala dugoročna održivost turističke industrije i koristi za sve sudionike.

Nacionalni park krka

Kako u praksi postići održivi turizam

U praksi, postizanje održivog turizma zahtijeva veliku suradnju svih sudionika u turističkoj industriji i primjenu konkretnih mjera koje promiču održivost. Neke od konkretnih mjera koje mogu doprinijeti održivom turizmu u praksi uključuju:

 • Korištenje obnovljivih izvora energije: Turistička odredišta mogu koristiti obnovljive izvore energije, poput solarnih panela i vjetroelektrana, kako bi smanjili svoju ovisnost o neobnovljivim izvorima energije.
 • Smanjenje korištenja plastičnih materijala: Turistička odredišta trebaju smanjiti uporabu plastičnih materijala i poticati uporabu ekološki prihvatljivih alternativa.
 • Poticanje lokalne ekonomije: Turistička odredišta trebaju poticati kupnju lokalnih proizvoda i usluga te osigurati da lokalna zajednica ima koristi od turizma.
 • Očuvanje prirodnih resursa: Turistička odredišta trebaju promicati očuvanje prirodnih resursa kroz mjere poput recikliranja, smanjenja otpada i zaštite prirodnih staništa.
 • Edukacija turista: Turistički djelatnici trebaju educirati svoje goste o održivom turizmu i pružiti im smjernice za održivo ponašanje tijekom putovanja.

Alka

Problemi održivog turizma

Iako održivi turizam predstavlja željeni cilj u turističkoj industriji, postoje određeni problemi koji otežavaju njegovu implementaciju. Neke od najznačajnijih problema održivog turizma su:

 • Prekomjerna eksploatacija resursa - turizam može uzrokovati prekomjernu eksploataciju prirodnih resursa kao što su voda, zrak, energija, hrana, itd. Ovo može dovesti do preopterećenja prirodnih resursa i onečišćenja okoliša.
 • Prevelik broj turista - previše turista u određenom području može dovesti do preopterećenja lokalne infrastrukture, kao što su prometni sustavi, smještajni kapaciteti i javne usluge. To može uzrokovati negativne učinke na kvalitetu života lokalnih stanovnika i turista.
 • Utjecaj na lokalnu kulturu - turizam može imati negativan utjecaj na lokalnu kulturu i tradiciju. Prekomjerna komercijalizacija tradicionalnih običaja i zanata može dovesti do gubitka njihove autentičnosti i značaja, te negativno utjecati na identitet lokalne zajednice.
 • Nedostatak upravljanja turističkim destinacijama - nedostatak planiranja i upravljanja turističkim destinacijama može dovesti do preopterećenja turističkih mjesta i nedostatka kvalitetne infrastrukture za turiste i lokalne stanovnike.
 • Neodgovorno ponašanje turista - neodgovorno ponašanje turista, poput bacanja smeća, uništavanja prirodnih resursa i korištenja nedozvoljenih aktivnosti, može imati negativan utjecaj na okoliš i lokalnu zajednicu.
 • Nedostatak ekonomske održivosti - održivi turizam može biti skup, a turistički operateri i lokalne zajednice mogu imati poteškoća u ostvarivanju profitabilnosti. To može uzrokovati nedostatak podrške lokalnih stanovnika i financijske potpore za održivi turizam.

Održivi turizam je svakako budućnost svake turističke destinacije pa tako i Hrvatske. Hrvatska se zbog svoje velike sezonalnosti i opterećenosti pojedinih mjesta već sada bori sa velikim izazovima u turizmu. Zadatak je svake turističke destinacije i vlade da osigura učinkovitu provedbu održivog turizma kao jedinog načina da se očuvaju prirodni resursi i kulturno nasljeđe lokalne zajednice. Više korisnih informacija o turizmu pratite na našom blogu.