Privremene kategorizacije vrijede do 31.12.2024.g.

Privremene kategorizacije vrijede do 31.12.2024.g.

Privremene kategorizacije vrijede do 31.12.2024.g. 

Imate privremenu kategorizaciju za iznajmljivanje vaše kuće za odmor? Dobre vijesti za sve privatne iznajmljivače koji imaju privremene kategorizacije za pružanje usluga smještaja u svojim apartmanima i kućama za odmor.

Krajem 2021.g. godine donesen je Zakon o izmjenama zakona o ugostiteljskoj djelatnosti (NN 126/2021) kojim je rok za pružanje usluga temeljem privremenih rješenja produžen do 31. prosinca 2024.g.


„ZAKON O IZMJENAMA ZAKONA O UGOSTITELJSKOJ DJELATNOSTI

PRIJELAZNA I ZAVRŠNA ODREDBA

Članak 6.

Ugostitelji, iznajmljivači i nositelji ili članovi obiteljskog poljoprivrednoga gospodarstva koji na dan stupanja na snagu ovoga Zakona obavljaju ugostiteljsku djelatnost, odnosno pružaju ugostiteljske usluge na temelju privremenog rješenja iz članka 25. stavka 1., članka 34. stavaka 4. i 5. i članka 39. stavka 9., a u vezi s člankom 34. stavcima 4. i 5. Zakona o ugostiteljskoj djelatnosti (»Narodne novine«, br. 85/15., 121/16., 99/18., 25/19., 98/19., 32/20. i 42/20.), na temelju istih privremenih rješenja nastavljaju obavljati ugostiteljsku djelatnost, odnosno pružati ugostiteljske usluge, najdulje do 31. prosinca 2024.“

S obzirom na brojne probleme s kojima se privatni iznajmljivači susreću u legalizaciji svojih kuća za odmor i nakon toga u rješavanju zemljišno-knjižnog stanja i upisa vlasništva svojih kuća za odmor, pozdravljamo ovakvu odluku nadležnog ministarstva da se da dovoljno vremena privatnim iznajmljivačima ali i nadležnim tijelima za rješavanje navedene problematike

Više informacija možete pogledati na Zakon.hr, a za suradnju nam se obratite preko naše web stranice HomeRent