Porez za iznajmljivače

Da bi uopće mogli iznajmljivati apartman, kuću za odmor ili luksuznu vilu potrebno je prvo ishoditi Rješenje o odobrenju za pružanje ugostiteljskih usluga u domaćinstvu – Kategorizaciju. Više o tome kako ishoditi Kategorizaciju sa detaljnim uputama pročitajte na našem blogu ovdje. Nakon ishođenja kategorizacije možete početi sa iznajmljivanjem vašeg smještaja, ali isto tako tada za vas nastupaju i porezne obveze. Po osnovi djelatnosti iznajmljivanja turističkih objekata iznajmljivači - državljani Republike Hrvatske smatraju se obveznicima poreza na dohodak, a u određenim slučajevima i PDV-a.

Državljani Republike Hrvatske mogu biti Iznajmljivači paušalisti ili Iznajmljivači koji moraju voditi poslovne knjige.

Iznajmljivači - paušalisti

Obveznik kojemu se godišnji porez na dohodak utvrđuje u paušalnom iznosu je iznajmljivač po osnovi iznajmljivanja stanova, soba i postelja putnicima i turistima i organiziranja kampova i/ili kamp-odmorišta te smještajnih jedinica u objektima za robinzonski smještaj ako iznajmljivač iznajmljuje putnicima i turistima stanove, sobe i postelje, kojih je vlasnik, najviše do 20 postelja odnosno kreveta, i/ili da organizira kamp na svojem zemljištu najviše do 10 smještajnih jedinica, odnosno do 30 gostiju istodobno i/ili da organizira smještaj u objektu za robinzonski smještaj najviše do 10 smještajnih jedinica odnosno do 30 gostiju istodobno.

Obveze iznajmljivača paušalista:

  • Plaća paušalni porez temeljem rješenja koje donosi nadležna Porezna uprava tromjesečno, do kraja svakog tromjesečja (31.03., 30.06., 30.09. i 31.12.). Visinu poreza određuje lokalna samouprava zbog toga se u različitima gradovima i mjestima plaća i različit paušalni porez.
  • Plaća boravišnu pristojbu u paušalnom iznosu. Boravišna pristojba se obračunava po broju ležajeva i ovisno o razredu turističkog mjesta. Pristojba se plaća za tekuću godinu, a iznajmljivač je dužan do 15.01. predati i obrazac T2.
  • Plaća PDV na uslugu poreznih obveznika iz EU i trećih zemalja (Airbnb, Booking.com i sl). Iznajmljivač je dužan obračunati i platiti hrvatski PDV (25%) na primljenu uslugu. Rok za podnošenje obrasca je do 20. dana u tekućem mjesecu za prethodni mjesec dok je obveza plaćanja PDV-a do zadnjeg dana u tekućem mjesecu za prethodni mjesec (npr. do kraja srpnja za lipanj). Zbog toga je za sve iznajmljivače najbolje ugovoriti uslugu posredovanja sa lokanom turističkom agencijom poput Home Rent agencije.
  • Prijavljuje goste u e-visitor i izdaje račune gostima. Iznajmljivač paušalist je dužan izdavati račune. Račun mora imati sljedeće elemente: 1) Broj i nadnevak izdavanja, 2) Ime i prezime, adresu i OIB iznajmljivača, 3) Ime i prezime gosta, 4) Količinu i naziv isporučenih usluga, 5) Ukupni iznos naknade, 6) Napomenu: „oslobođeno PDV-a prema čl.90. st.2. Zakona o PDV-u“.
  • Limit za ulazak u sustav PDV-a za iznajmljivače je 300.000,00 kn odnosno 39.816,84 eur

Iznajmljivači – obveznici vođenja poslovnih knjiga

Porez na dohodak po osnovi iznajmljivanja stanova, soba i postelja turistima i organiziranja kampova na temelju poslovnih knjiga utvrđivati će iznajmljivač koji organizira smještaj za više od 10 osoba/20 kreveta, ili - organizira kamp na svojem zemljištu s više od 10 smještajnih jedinica/za više od 30 gostiju, ili - organizira smještaj u objektu za robinzonski smještaj s više od 10 smještajnih jedinica/za više od 30 gostiju istodobno, koji je obveznik PDV-a ili uđe u sustav PDV-a. Kako smo već rekli limit za ulazak u sustav PDV-a je 300.000,00 kn odnosno 39.816,84 eura.

Iznajmljivači koji tijekom sezone pređu prag za ulazak u PDV odmah gube status Iznajmljivača paušalista i dužni su izdavati račune sa obračunatim PDV-om koji iznosi 13% i podnositi prijave poreznoj upravi do 20-og u tekućem mjesecu za prošli mjesec, a platiti PDV do kraja tekućem mjeseca za prethodni mjesec.

Obveze ovog iznajmljivača su:

  • Platiti porez na dohodak i to: A) 20% do 360.000,00 kuna (47.780,28 eura) godišnje B) 30% iznad 360.000,00 kuna (47.780,28 eura) godišnje
  • Obračunati i platiti PDV u iznosu od 13%
  • Platiti boravišnu pristojbu

Ostale obveze iznajmljivača pronađite na našem blogu ovdje, a iznajmljivanje vaših kuća za odmor prepustiti domaćoj agenciji HomeRent.